Bob hund – Munken in the Park 2012

Jag har lyssnat på bob hund under många år och sett bandet ett flertal gånger. Någonting jag har lärt mig genom åren eller som jag tycker märks är att bandet bara blir bättre och bättre live. I alla fall att döma av de gånger jag har haft möjligheten att se bob hund.