Konsert: The Beatles – Budokan -66

Som ett led i Outsmarteds ”återlansering” så kommer vi att lägga upp hela konserter här på sidan. Dessa konserter kommer att röra sig mellan högt och lågt, och mellan känt och okänt