The Bronx – The Bronx IV

Det fina med att skriva för en egendriven blogg är ju att man får skriva om den musik som man finner allra bäst. Att föredra är ju att skriva om ny musik som hittats för att sprida de fint klingande melodierna vidare till andra öron.